آینده «نود» بستگی به نحوه تعامل مجری برنامه با سیاست‌های سازمان دارد

علی اصغر پورمحمدی رئیس شورای هماهنگی و سیاستگذاری ورزش سازمان صداوسیما، در گفتگو با خبرنگار حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در

ادامه